Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze - ALPHORN–COVID-19

Cel:

Wypracowanie zaleceń dotyczących opieki zdrowotnej i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwalczania COVID-19.

Tematyka:

Badania podstawowe w ramach 4 modułów:

  1. Basic aspects of the biology, pathogenicity and immunogenicity of Sars-CoV-2,
  2. New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention,
  3. COVID-19 vaccine, drug and diagnostics development,
  4. Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions.
Wnioskodawcy:

Zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii (projekty we współpracy dwustronnej - polsko-szwajcarskiej) lub zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Dofinansowanie:

Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu jednego projektu. Ogółem wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł.

Okres trwania projektu: 24 m-ce.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składa się w systemach informatycznych:

  • mySNSF (SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

Jeden egzemplarz wniosku krajowego składanego do NCN należy dostarczyć do COP PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do SNSF (system mySNSF): 25.05.2020