Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia 2.1 i 2.2 - 14/2023 (MEiN)

Uwaga:
  1. W przypadku gdy ze środków finansowych mają być sfinansowane koszty publikacji, wniosek musi zawierać kalkulację wydawniczą, sporządzoną na formularzu zamieszczonym w systemie OSF.
  2. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: anna.matsukevych@pw.edu.pl.
  3. W związku z wejściem od 01.04.2023 nowych zasad wynagradzania pracowników PW chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na konieczność uwzględnienia zmian dotyczących wynagrodzeń w projektach przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie.
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa

Zakres tematyczny:
  • W ramach modułu Uniwersalia 2.1:

 a) zgłoszenie do NPRH projektu obejmującego przekład na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, albo wieloautorską monografią tematyczną,

b) załączenie listu intencyjnego od wydawcy rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku książki naukowej, zawierającego zobowiązanie do wydania monografii po sfinansowaniu jej tłumaczenia w ramach NPRH,

c) załączenie skanu dwóch opublikowanych recenzji naukowych polskiego wydania monografii

  • W ramach modułu Uniwersalia 2.2 zgłoszenie do NPRH projektu:

a) obejmującego edycję w języku polskim jednego z najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej, w tym tekstu źródłowego, literackiego, naukowego albo manuskryptu wymagającego nowych badań i opracowania translatorskiego, oraz wprowadzenie go do polskiego obiegu kulturowego,

b) którego efektem będzie oryginalne, edytorskie opracowanie tekstu w formie rozbudowanego aparatu krytycznego, w szczególności filologicznego, bibliograficznego, historycznego albo interpretacyjnego, przyczyniające się do powstania nowej wiedzy na jego temat o znaczeniu międzynarodowym, w tym przekład tego dzieła na język polski;

Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej

Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:
  • w ramach modułu Uniwersalia 2.2 do 1,8 mln zł
  • w ramach modułu Uniwersalia 2.1 do 500 tys. zł
  • koszty pośrednie wynoszą 20 proc. kosztów bezpośrednich 
Okres trwania projektu: maks. 60 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF w systemie OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie MEiN 

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 23.10.2023
  • do MEiN: 31.10.2023, 16:00