Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

OPUS - 24/2022

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych.

Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej.

Wnioskodawca:
  • uczelnia,
  • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca. Możliwość współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, w przypadku zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii w ramach Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave. 
  • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
  • maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych uczelni.
Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:
  • dostępne są na stronie NCN,
  • możliwość zatrudnienia stypendystów.
Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 07.12.2022
  • do NCN: 15.12.2022