Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 koordynator EZD w COP PW

mgr Małgorzata Adamczyk

 22 234 + wew. 14 27
 malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl

Pracownicy LOP

PRELUDIUM - 23/2024

Uwaga:
 • Od konkursu PRELUDIUM 23 wnioski procedowane są wyłącznie elektronicznie w systemie EZD. W związku z tym wersja papierowa wniosków nie jest procedowana.
 • W celu założenia sprawy i procedowania wniosku w systemie należy skontaktować się ze wskazanymi pracownikami LOP.
 • Wsparcia technicznego przy procedowaniu wniosku w systemie EZD udzielają koordynatorzy EZD w jednostkach oraz koordynator EZD w COP Małgorzata Adamczyk, tel. wew.: (22) 234 1427, e-mail: malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl.
 • Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w systemie EZD należy przesłać jego wersję roboczą do konsultacji z opiekunem konkursu Elżbietą Pytko-Baranowską, e-mail: elzbieta.pytko@pw.edu.pl.
 • Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika DPK COP w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: elzbieta.pytko@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r. 
 • Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.
 • Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora.
 • Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków finansowych.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN.

Adresat:

kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • osoba fizyczna
Dofinansowanie:
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • maks. wysokość finansowania nie może przekraczać:
  • 70 tys. zł w projektach trwających 12 m-cy,
  • 140 tys. zł w projektach trwających 24 m-ce,
  • 210 tys. zł w projektach trwających 36 m-cy
 • budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich:
  • do kosztów bezpośrednich należą środki przeznaczone m. in. na:
   • wynagrodzenie dla zespołu badawczego, czyli kierownika projektu i (opcjonalnie) wykonawcy, wynoszące łącznie maks. 1,5 tys. zł miesięcznie
   • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania: wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie przekracza 30 proc. wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu badawczego
   • inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN
   • koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN
  • w ramach kosztów pośrednich:
   • Open Access w wysokości (zgodnie z zasadami obowiązującymi w PW) równej 2 proc. kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie,
   • pozostałe koszty pośrednie w wysokości (zgodnie z zasadami obowiązującymi w PW) równej 20 proc. kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków finansowych w projekcie PRELUDIUM w jakiejkolwiek formie.
Okres trwania projektu: 12, 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

UWAGA: zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i pobrania dokumentów potrzebnych do podpisu.

UWAGA: Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja opisu projektu badawczego.

Po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, z której należy pobrać (PDF):

 • potwierdzenie złożenia wniosku przez  Kierownika Projektu (PI)
 • potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika Podmiotu
 • PDF wniosku

     2. wymienione wyżej trzy dokumenty należy przekazać do właściwego LOP do dalszego procedowania w systemie EZD.

     3. W LOP dokumenty należy procedować w systemie EZD zgodnie z instrukcją, a następnie przekazać do DPK COP.

     4. Po uzyskaniu niezbędnych akceptacji i podpisu Prorektora dokumenty wraz pełnomocnictwem Prorektora pracownik DPK-COP przesyła do LOP, a ten do Kierownika projektu.                                              

     5. Kierownik Projektu  załącza potwierdzenia złożenia wniosku i pełnomocnictwo w systemie OSF. Tak kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”.

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 07.06.2024, 16:00
 • do NCN: 17.06.2024, 16:00