Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT - Konkurs na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Cel:

wyłonienie zespołu badawczego lub zespołów badawczych prowadzących działalność naukową.

Tematyka:

biotechnologia medyczna – onkologia.

Wnioskodawcy:

uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, biblioteki naukowe, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dofinansowanie:

Środki przeznaczone na finansowanie działalności zespołów badawczych wynoszą 450 milionów zł. Nie określono minimalnej i maksymalnej wysokości środków na finansowanie zadania badawczego. 

Okres trwania projektu: Zespoły badawcze są zobowiązane do określenia zadania badawczego i jego harmonogramu na okres maksymalnie 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. Komplet dokumentacji w formacie pdf powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokumenty muszą zawierać aktywny certyfikat podpisu elektronicznego, umożliwiający jego weryfikację; dodatkowo wymagany jest załącznik do wniosku - Kosztorys zadania badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie programu Wirtualny Instytut Badawczy

Składanie wniosków:
  • do COP: 02.03.2021
  • do Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii: 01.03.2021 - 12.03.2021