Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Społeczna odpowiedzialność nauki - 2/2023

Uwaga:

Limit wniosków w Module A. „Popularyzacja nauki” został wyczerpany. W Module B. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” można zgłosić jeszcze tylko 1 wniosek.

PW może złożyć maks. 3 wnioski w ramach każdego modułu. Decyzję, które wnioski zostaną wysłane, podjął Prorektor ds. Nauki.

Wymagany wkład finansowy w wysokości minimum 10 proc. ze środków własnych lub innych. 

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

upowszechnianie nauki.

Zakres tematyczny:
 • Moduł A. „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • Moduł B. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” –  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.
Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej.

Wnioskodawca:

uczelnia.

Dofinansowanie:
 1. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż:
  • Moduł A. „Popularyzacja nauki”  –  1 mln zł,
  • Moduł B. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – 250 tys,
  • 90 proc. całkowitego kosztu realizacji projektu.
 2. Koszty pośrednie wynoszą 10 proc. kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.
Okres trwania projektu: maks. 24 m-ce.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 20.02.2023
 • do MEIN: 02.03.2023