Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

MEiN - Nauka dla Społeczeństwa II - tryb pozakonkursowy

Uwaga:

Wnioskodawca jest zobowiązany skierować do ministra pisemną prośbę o zgodę na złożenie wniosku w tym trybie.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

upowszechnianie nauki.

Zakres tematyczny:
  • Doskonałość naukowa
  • Nauka dla innowacyjności
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość
  • Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa
Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej.

Wnioskodawca:

uczelnia.

Dofinansowanie:

maks. 2 mln zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.