2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

Szczególną uwagą będą się cieszyć osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, starsze i niepełnosprawne.  Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów. Wparcie będzie udzielane projektom w następujących obszarach: powszechny dostęp do Internetu, e-administracja i otarty rząd oraz cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Na wsparcie projektów w ramach PO PC przeznaczono 2,2 mld EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji: