Konkursy zakończone

NCN - M-ERA.NET 3 Call 2022

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu M-ERA.NET Submission System - pre-proposals: 15.06.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu M-ERA.NET Submission System - full-proposals: 17.11.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 21.11.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 24.11.2022

NCN - POLONEZ BIS 2

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2022
 • do NCN: 15.06.2022, 16:00

NCN - PRELUDIUM 21

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2022
 • do NCN: 15.06.2022, 16:00

NCN - OPUS 23

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2022
 • do NCN: 15.06.2022, 16:00

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT - Konkurs na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2022, 8:00
 • do Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii: 19.09.2022, 8:00 - 30.09.2022

NCBR - Nowe technologie w zakresie energii - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.09.2022, 15:00
 • do NCBR: 01.04.2022 - 23.09.2022, 15:00

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VIII - projekty zamawiane

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.05.2022, 15:00
 • do NCBR (system LSI): 29.03.2022 - 31.05.2022, 16:00

NCBR - EUREKA Danube 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022, 15:00
 • do NCBR: 30.06.2022, 15:50

NCBR - INNOGLOBO

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2022, 15:00
 • do NCBR: 30.09.2022

JPI UE - China 2022

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu UDiManager - pre-proposals: 12.04.2022, 14:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu UDiManager - full-proposals: 13.09.2022, 14:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN - wniosek krajowy: 20.09.2022

MEiN – Doskonała nauka

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2022, 15:00
 • do MEiN: 18.03.2022, 16:00

MEiN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2022, 16:00
 • do MEiN: 01.02.2022 - 18.03.2022, 16:00

NCN - MINIATURA 6

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.07.2022, 15:00
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 31.07.2022, 16:00

NCBR - CORNET - Konkurs XXXIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.03.2022, 15:00
 • do NCBR: 19.01.2022 - 30.03.2022

NCN - SONATINA 6

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.03.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF) : 15.03.2022

NCBR, NCN - konkurs sieci JPIAMR

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu JPIAMR2022_DRUID - pre-proposals: 08.03.2022, 14:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu JPIAMR2022_DRUID - full proposals: 05.07.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN - wniosek krajowy: 12.07.2022, 16:00

NCN - EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2022

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu JPND - pre-proposals: 01.03.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu JPND - full-proposals: 28.06.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 22.06.2022, 15:00
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 05.07.2022, 15:00

MEiN - Perły nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.02.2022, 15:00
 • do MEiN: 04.01.2022, 8:00 - 18.02.2022, 16:00

MEiN - Polska Metrologia

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.12.2021, 15:00
 • do MEiN: 23.12.2021

NCN - CHIST-ERA

Składanie wniosków (etap I):
 • do CHIST-ERA (ESS): 17.01.2022, 17:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN (ZSUN/OSF): 24.01.2022

NCBR - współpraca polsko-turecka - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.01.2022, 16:00
 • do NCBR: 12.01.2022

NCN i Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Składanie wniosków (etap I):
 • do system EPSS - pre-proposals: 30.11.2021, 15:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do system EPSS - full proposals: 14.04.2022, 15:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 11.04.2022, 16:00
 • do NCN (ZSUN/OSF): 21.04.2022, 16:00

NCBR - ERA-NET ICRAD

Składanie wniosków (etap I):
 • do ERA-Net ICRAD - wnioski wstępne: 15.12.2021, 15:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do ERA-Net ICRAD - wnioski pełne: 30.06.2022, 15:00

FNP - START 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.11.2021, 16:00
 • do FNP: 22.11.2021, 16:00

NCN - POLONEZ BIS 1

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021, 16:00
 • do NCN: 15.12.2021, 16:00