Konkursy zakończone

NCBR - współpraca Polska – Berlin/Brandenburgia - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.06.2021, 15:00
 • do NCBR: 15.03.2021 - 21.06.2021

NCBR - współpraca polsko-niemiecka - Konkurs IV

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021, 15:00
 • do NCBR: 09.03.2021 - 30.04.2021, 15:00

NCN - CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Składanie wniosków (termin I):
 • do CHANSE (system EPSS): 07.05.2021, 14:00
Składanie wniosków (termin II):
 • do CHANSE (system EPSS): 07.12.2021, 14:00
Składanie wniosków (termin III):
 • do COP: 05.12.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 14.12.2021

NCN - QuantERA Call 2021

Składanie wniosków (etap I):
 • do QuantERA: 13.05.2021, 17:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do QuantERA: 15.09.2021, 17:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 22.09.2021

NCN - M-ERA.NET 3 Call 2021

Składanie wniosków (termin I):
 • do M-ERA.NET: 15.06.2021
Składanie wniosków (termin II):
 • do M-ERA.NET : 17.11.2021
Składanie wniosków (termin III):
 • do COP: 15.11.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 24.11.2021

NCN - PRELUDIUM 20

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2021
 • do NCN: 15.06.2021

NCN - OPUS 21

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2021
 • do NCN: 15.06.2021, 16:00

MEN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do MEiN: 15.03.2021 - 30.04.2021

MEN – Doskonała nauka

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do MEiN: 15.03.2021, 8:00 - 30.04.2021, 16:00

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.03.2021
 • do NCBR: 02.02.2021, 8:00 - 08.04.2021, 17:00

NCN - konkurs sieci JPI Urban Europe

Składanie wniosków (etap I):
 • do JPI Urban Europe (system UDiManager): 15.04.2021, 14:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do JPI Urban Europe (system UDiManager): 23.09.2021, 14:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 20.09.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 30.09.2021, 16:00

NCN - konkurs sieci ForestValue

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 02.04.2021
 • do Sieci ForestValue (wniosek międzynarodowy): 13.04.2021, 13:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN (wniosek krajowy): 20.04.2021

NCBR - Program współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.03.2021
 • do NCBR: 15.01.2021, 8:00 - 09.04.2021, 16:00

NCN - konkursu sieci JPIAMR

Składanie wniosków (etap I):
 • do Sieć JPIAMR - wnioski wstępne pre-proposals: 16.03.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do Sieci JPIAMR - wnioski pełne full proposals: 12.07.2021
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN - wniosek krajowy: 19.07.2021

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021)

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.03.2021
 • do NCBR: 15.01.2021, 8:00 - 01.04.2021

NCBR - ERA-NET CORE Organic Cofund (Call 2021)

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.02.2021
 • do NCBR: 11.01.2021 - 08.03.2021

NCBR - Inicjatywa CORNET - Konkurs XXXI

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.03.2021
 • do NCBR: 31.03.2021

NCBR - SZAFIR - Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa - Konkurs III

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.03.2021, 16:00
 • do NCBR: 15.02.2021, 8:00 - 19.03.2021, 16:00

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.04.2021
 • do NCBR: 05.02.2021, 8:00 - 19.04.2021, 16:00

NCBR - TANGO - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2021, 16:00
 • do NCBR: 01.02.2021, 8:00 - 30.06.2021, 16:00

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT - Konkurs na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.03.2021, 8:00
 • do Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii: 01.03.2021, 8:00 - 12.03.2021

NCBR - AAL 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.05.2021
 • do NCBR: 15.12.2020, 8:00 - 21.05.2021, 16:00

NCBR - ERA-NET ENERDIGIT – Konkurs I

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.04.2021, 16:00
 • do NCBR: 14.12.2020, 8:00 - 06.05.2021, 16:00

NCBR - LIDER - Konkurs XII

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2021
 • do NCBR (system LSI): 18.01.2021 - 18.03.2021

NCN - SHENG 2

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.03.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.03.2021