Konkursy zakończone

NCN - SONATA 17

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021, 16:00
 • do NCN: 15.12.2021, 16:00

MEiN - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.10.2021, 16:00
 • do MEiN: 03.11.2021, 16:00

NCN - PRELUDIUM BIS 3

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021
 • do NCN: 15.12.2021, 16:00

NCN - OPUS 22

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021, 16:00
 • do NCN: 15.12.2021, 16:00

MEiN - Rozwój czasopism naukowych

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.10.2021, 16:00
 • do MEiN: 05.11.2021, 16:00

NCBR - INNOGLOBO

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.11.2021, 16:00
 • do NCBR: 30.11.2021

NCBR - Nowe technologie w zakresie energii

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.01.2022, 16:00
 • do NCBR: 12.01.2022, 16:00

NCBR - ARTIQ Centra Doskonałości

Składanie wniosków:
 • do COP: 10.12.2021, 16:00
 • do NCBR (system LSI): 20.12.2021, 16:00

NCN - Solar-Driven Chemistry 2021

Składanie wniosków (termin I):
 • do DFG (system „elan”): 29.10.2021, 23:59
Składanie wniosków (termin II):
 • do DFG (system „elan”): 02.05.2022, 23:59
Składanie wniosków (termin III):
 • do COP: 29.04.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 09.05.2022, 15:00

NCBR - GOSPOSTRATEG VII

Składanie wniosków:
 • do COP: 18.10.2021
 • do NCBR (system LSI): 27.10.2021, 16:00

NCN - SONATA BIS 11

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.09.2021, 16:00
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.09.2021, 16:00

NCN - MAESTRO 13

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.09.2021, 16:00
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.09.2021, 16:00

NCBR - EIG CONCERT-Japan - Konkurs VIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.06.2021
 • do EIG CONCERT-Japan: 10.05.2021 - 09.07.2021

NCBR - EUREKA 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 14.09.2021, 15:00
 • do NCBR: 24.09.2021, 15:59

NCBR - EJP SOIL

Składanie wniosków (etap I):
 • do EJP SOIL: 25.06.2021, 13:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 29.08.2021
 • do EJP SOIL: 07.09.2021, 16:00

NCBR, NAWA - Konkurs na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi pn. „Solidarni z naukowcami”

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.07.2021, 15:00
 • do NCBR: 30.07.2021, 16:00

NCN - MINIATURA 5

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2021, 15:00
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 30.09.2021, 16:00

NCN - Trans-Atlantic Platform Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP RRR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do FAPESP: 14.06.2021, 16:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do FAPESP (SAGE system): 12.07.2021, 15:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do ZSUN/OSF: 19.07.2021, 15:00

NCBR, NCN - ARTIQ Centra Doskonałości AI

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.04.2021, 15:00
 • do NCBR: 08.04.2021, 8:00 - 11.05.2021, 16:00

NCBR - polsko-tajwańska współpraca bilateralna - Konkurs IX

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021, 15:00
 • do NCBR: 01.04.2021 - 15.06.2021, 16:00

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VI

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.06.2021, 15:00
 • do NCBR: 07.05.2021, 8:00 - 07.07.2021, 16:00

NCBR - INFOSTRATEG - Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.06.2021, 15:00
 • do NCBR: 07.05.2021 - 06.07.2021, 16:00

NCBR-M-ERA.NET 3 Call 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021, 15:00
 • do NCBR: 15.03.2021 - 15.06.2021