Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN - Polska Metrologia

Cel:

Wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

Tematyka:

Wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.                                       

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

mogą otrzymać projekty, których koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek opatrzony przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 13.12.2021
  • do MEiN: 23.12.2021