Aktualności

Zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej przez NCBR

Opublikowano: 23.07.2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje, że od 19 czerwca 2024 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 2020 r. dotyczące udzielania pomocy publicznej. 

PARP - Granty na Eurogranty – kluczowe zmiany dla organizacji badawczych

Opublikowano: 19.07.2024

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o aktualizacji dokumentacji dla konkursu Granty na Eurogranty. Kluczową zmianą jest usunięcie pomocy de minimis dla organizacji badawczych, przy wskazaniu jako właściwej pomocy niestanowiącej pomocy publicznej.

FNP ogłasza nabór na ekspertów

Opublikowano: 17.07.2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poszukuje ekspertów  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyjmuje Program Pracy na 2025

Opublikowano: 17.07.2024

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła przyjęcie Programu Pracy  na rok 2025. Program ten określa możliwości finansowania, budżety poszczególnych konkursów, kalendarz naborów wniosków oraz warunki uzyskania grantów ERC. Dokument został opracowany i zatwierdzony przez Radę Naukową ERC, a następnie przyjęty przez Komisję Europejską.

Efektywność pozyskiwania środków na projekty przez PW – analiza COP

Opublikowano: 08.07.2024

Można już zapoznać się z nowym raportem na temat pozyskiwania przez PW środków na projekty w ostatnich latach.

Nowe inicjatywy programu Digital Europe: 108 mln euro na umiejętności i technologie cyfrowe

Opublikowano: 08.07.2024

Program Digital Europe ogłosił nowe nabory, przeznaczając ponad 108 milionów euro na rozwój cyfrowych i technologicznych zdolności Unii Europejskiej. 

Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Opublikowano: 03.07.2024

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Harmonogram konkursów COP PW oraz oferty dla naukowców (lipiec 2024 r.)

Opublikowano: 02.07.2024

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2024 r. oraz oferty dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.

Granty na Eurogranty - druga runda składania wniosków

Opublikowano: 02.07.2024

W pierwszej rundzie składania wniosków w naborze FENG - 2.12 Granty na Eurogranty - organizacje badawcze - 1/2024 zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 103 950 zł.

Kolejny projekt PW doceniony w konkursie MINATURA 8

Opublikowano: 01.07.2024

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało drugą listę rankingową w konkursie MINIATURA 8

Rusza nabór na polsko-tajwańskie projekty badawcze (PW IDUB)

Opublikowano: 28.06.2024

Konkurs ma służyć nawiązaniu trwałej współpracy badawczej pomiędzy naukowcami z Politechniki Warszawskiej i National Taiwan University of Science and Technology (NTUST).

Konsorcjum z udziałem PW otrzyma dofinansowanie z programu INFOSTRATEG (NCBR)

Opublikowano: 26.06.2024

Projekt, który będzie realizować konsorcjum z udziałem PW, otrzyma dofinansowanie w programie INFOSTRATEG (NCBR).

ERC Advanced Grant - nabór i szkolenia

Opublikowano: 25.06.2024

Do 29 sierpnia 2024 r. można składać wnioski w konkursie ERC Advanced Grant. Konkurs ten kierowany jest do doświadczonych naukowców mających na swoim koncie znaczące osiągnięcia badawcze.

Nabór ekspertów do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Opublikowano: 24.06.2024

Minister Nauki ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do zespołu doradczego w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. 

Nowa funkcjonalność dla kierowników projektów w Bazie Wiedzy PW

Opublikowano: 20.06.2024

Kierownicy projektów mają możliwość samodzielnego uzupełnienia efektów i wykonawców projektów i wykonawców w Bazie Wiedzy PW.

Projekt z PW z dofinansowaniem w konkursie FENG 2.2 – First Team (FNP)

Opublikowano: 18.06.2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków w działaniu FIRST TEAM.

Projekty jako szansa na rozwój uczelni – podsumowanie konferencji

Opublikowano: 17.06.2024

Konferencja dla pracowników biur zarządzania projektami odbyła się 6­–7 czerwca 2024 r. w Gliwicach.

Nabory z programu FENG w 2025 r.

Opublikowano: 14.06.2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało na 2025 r. nabory z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027.

Wydłużony termin oceny wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach (NCBR)

Opublikowano: 14.06.2024

Termin oceny wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach został wydłużony.

Nadchodzące nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Opublikowano: 12.06.2024

Jak wynika z informacji przekazanej uczelniom przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w czerwcu br.,  planowane są w najbliższym czasie nabory dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Planowane na 2024 r. nabory w programach FENG, FERS i FEnIKS

Opublikowano: 11.06.2024

Zgodnie z pismem, jakie w tym miesiącu otrzymały z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uczelnie, przedstawiamy informacje o planowanych w najbliższym czasie naborach z programów FENG, FERS i FEnIKS.

Nowe konkursy w programie Horyzont Europa - Klaster 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”

Opublikowano: 11.06.2024

Komisja Europejska planuje otworzyć 27 czerwca 2024 r. 25 konkursów w ramach Klastra 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”. 

Wszystkie projekty z list rezerwowych z grantami od NCN

Opublikowano: 11.06.2024

322 wnioski z list rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 otrzymają dofinansowanie dzięki zwiększeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu Narodowego Centrum Nauki o kwotę 200 milionów złotych w 2024 roku.

Sukcesy PW w konkursie HYDROSTRATEG

Opublikowano: 10.06.2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 10.06.2024

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).