Pełnomocnicy ds. funduszy strukturalnych

Jednostka PW Imię i nazwisko
Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Marcin Rojszczak
wew. 15 53
marcin.rojszczak@pw.edu.pl
Wydział Architektury mgr inż. Judyta Wesołowska
501-039-407
judyta.wesolowska@pw.edu.pl
Wydział Chemiczny Tomasz Rawski
504 693 980
trawski@ch.pw.edu.pl
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Grzegorz Mańko
wew. 61 55
g.manko@elka.pw.edu.pl
Wydział Elektryczny doc. dr inż. Jacek Korytkowski
wew. 56 44
jacek.korytkowski@ee.pw.edu.pl
Wydział Fizyki dr inż. Urszula Laudyn
wew. 72 77
urszula.laudyn@pw.edu.pl
Wydział Geodezji i Kartografii Karolina Pietrzak
wew. 72 45
karolina.pietrzak@pw.edu.pl
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr inż. Wojciech Orciuch
wew. 64 91
wojciech.orciuch@pw.edu.pl
Wydział Inżynierii Lądowej Andrzej Długołęcki
a.dlugolecki@il.pw.edu.pl
Wydział Inżynierii Materiałowej mgr Małgorzata Lewin 
wew. 84 40
malgorzata.lewin@pw.edu.pl
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr inż. Piotr Ziętek
wew. 50 21
piotr.zietek@is.pw.edu.pl
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Magdalena Kaniewska
wew. 70 58
magdalena.kaniewska@pw.edu.pl
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Paulina Chrobocińska
wew. 51 70
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny mgr inż. Beata Skowrońska
wew. 82 92
beata.skowronska@pw.edu.pl
Wydział Mechatroniki dr hab inż. Michał Jóźwik, prof. uczelni
wew. 85 18
michal.jozwik@pw.edu.pl
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Krzysztof Ćwik
wew. 81 18
krzysztof.cwik@pw.edu.pl
Wydział Transportu dr inż. Jakub Murawski
wew. 14 31
jakub.murawski@pw.edu.pl
Wydział Zarządzania Julita Matusiak
wew. 84-32
julita.matusiak@pw.edu.pl
Politechnika Warszawska (Filia w Płocku) dr inż. Małgorzata Petzel
(24) 262-62-54
petzel@pw.plock.pl
Studium Języków Obcych mgr Kamila Zająkała
wew. 55 71
kamila.zajakala@pw.edu.pl
Biblioteka Główna Aneta Sieczka-Milcarz
wew. 55 08
aneta.sieczka@pw.edu.pl
Centrum Studiów Zaawansowanych Aleksandra Burzyńska
wew. 60 03
a.burzynska@csz.pw.edu.pl
Szkoła Biznesu Michał Kucharski
wew. 70 13
michal.kucharski@biznes.edu.pl
Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO) Agata Sroczyńska
wew. 61 35
agata.sroczynska@pw.edu.pl
Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne” dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
wew. 81 53
lukasz.ciupinski@pw.edu.pl