Doradztwo

Osobom szukającym źródeł finansowania proponujemy:

  • indywidualne konsultacje,
  • możliwość wypełnienia Formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu. Wstępna analiza pomysłu naukowca pozwoli ustalić i zaproponować możliwe sposoby jego realizacji w ramach funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych i/lub krajowych.

Osoby składające wniosek zapraszamy w celu:

  • weryfikacji wniosku i dokumentacji pod kątem wymagań konkursowych i wewnętrznych regulacji PW,
  • uzupełnienia części formalnej wniosku,
  • uzyskania wymaganych podpisów władz PW pod dokumentami,
  • pomocy w obsłudze elektronicznych systemów składania wniosków.

Osoby realizujące projekt zapraszamy w celu:

  • wyjaśnienia formalności niezbędnych do rozpoczęcia projektu, wymaganych zarówno przez instytucję finansującą, jak i Politechnikę Warszawską,
  • pomocy w przygotowaniu i procedowaniu wymaganych dokumentów,
  • konsultacji w rozwiązywaniu bieżących problemów, m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania raportów okresowych i końcowych, sprawozdań.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: cop@pw.edu.pl.