Osoby do kontaktu:

mgr Katarzyna Baczewska

Sekcja Informacji

22 234 + wew. 13 63

Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów jest dostępny w witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW. 

Dostęp do witryny mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu. 

W harmonogramie kolorami zaznaczono konkursy obsługiwane przez:

  •     Dział Funduszy Strukturalnych (zielony),
  •     Dział Projektów Międzynarodowych (niebieski),
  •     Dział Projektów Krajowych (żółty).

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera informacje i dokumenty ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo – oprócz harmonogram konkursów – korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, wzory dokumentów.

Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.