Fundusze strukturalne

Dział Funduszy Strukturalnych wspomaga jednostki organizacyjne uczelni w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wsparcie dotyczy projektów w ramach następujących programów:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,
  • Interreg Europa,
  • Interreg Europa Środkowa,
  • Interreg Regionu Morza Bałtyckiego,
  • Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.