Kontakt

Centrum Obsługi Projektów

ul. Rektorska 4, V piętro
00-614 Warszawa

email telefon pokój
Dyrektor dyrekcja.cop@pw.edu.pl
mgr Małgorzata Woźniak malgorzata.wozniak@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1469  5.19
Sekretariat
mgr Joanna Wronowska-Kurek joanna.wronowska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1469 5.19
Sekcja Informacji info.cop@pw.edu.pl
Kierownik Sekcji
dr Halina Bukowiecka  halina.bukowiecka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5771 5.30
Pracownicy Sekcji
mgr Małgorzata Adamczyk malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1427 5.31
mgr Katarzyna Baczewska katarzyna.baczewska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1363 5.31
Dział Funduszy Strukturalnych dfs@pw.edu.pl
Kierownik Działu
mgr Magdalena Lipka-Chudzik magdalena.lipka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 6131 5.22
Pracownicy Działu 
mgr Joanna Jaguszewska joanna.jaguszewska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 6450 5.33
mgr inż. Magdalena Mielniczuk magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 7198 5.31
mgr Marta Siewiera marta.siewiera@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 7199 5.33
mgr Elżbieta Śmietanka elzbieta.smietanka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5926 5.33
Dział Projektów Międzynarodowych  dpm@pw.edu.pl
Kierownik Działu
mgr Edyta Czerwonka edyta.czerwonka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1480 5.20
Pracownicy Działu 
mgr Roch Grabowski roch.grabowski@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1481 5.10
dr Aneta Milczarczyk aneta.milczarczyk@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1489 5.12
Aleksander Molenda aleksander.molenda@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1482 5.10
mgr Agnieszka Nowak agnieszka.nowak@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5097 5.12
mgr Olga Sobczyk olga.sobczyk@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5819 5.10
Dział Projektów Krajowych  
p.o. Kierownik Działu
Bartosz Kosikowski bartosz.kosikowski@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 6410 5.13
Pracownicy Działu 
mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko elzbieta.pytko@pw.edu.pl (22) 234 + wew. 6426 5.16
mgr Weronika Figurska weronika.figurska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5035 5.16
mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek malgorzata.gronek@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 1374 5.15
mgr Anna Matsukevych anna.matsukevych@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5744 5.15
mgr Justyna Wojciechowska justyna.wojciechowska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 5356 5.16