Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Cel:

pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Tematyka:

wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

2) transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

3) nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

4) zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu, który obejmuje co najmniej jedno z działań wskazanych powyżej.

Wnioskodawcy:

uczelnie.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż:

  • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcypoprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
  • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcypoprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.
Dofinansowanie:

do 70 tys. zł.

Okres trwania projektu: do 12 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.10.2021
  • do MEiN: 03.11.2021