Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - CYBERSECIDENT Konkurs II

Cel: Podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.
Tematyka: rozwiązania technologiczne ułatwiające współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości.
Wnioskodawcy:

konsorcjum naukowe składające się z co najmniej 2 jednostek naukowych albo z co najmniej 1 jednostki naukowej i co najmniej 1 przedsiębiorcy.

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 31 730 000 PLN.

Okres trwania projektu: 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 01.09.2017
  • do NCBR: 01.08.2017 - 15.09.2017