Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - EIG CONCERT-Japan - Konkurs VIII

Cel: Wparcie i rozwój współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji między krajami europejskimi a Japonią.
Tematyka: Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy.
Wnioskodawcy:

Konsorcjum międzynarodowe składające się z co najmniej 3 podmiotów: 1 z Japonii i 2 z różnych krajów europejskich (Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Turcja).

Wnioskodawca po stronie polskiej:

  • Organizacje badawcze,
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
  • Grupy podmiotów.

Dla polskich organizacji badawczych partner przemysłowy nie jest wymagany.

Dofinansowanie:

do 150 tys. euro dla podmiotów z Polski na projekt. Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie polskich podmiotów w projektach w tym konkursie wynosi 750 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBREIG CONCERT-Japan.

Składanie wniosków:
  • do COP: 30.06.2021
  • do EIG CONCERT-Japan: 10.05.2021 - 09.07.2021