Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET ICRAD

Cel:

utworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z 20 państw członkowskich oraz stowarzyszonych. Inicjatywa ta przyczyni się do prowadzenia wspólnych działań w zakresie badań dotyczących chorób zakaźnych zwierząt.

Tematyka:

Obszar badawczy 1: Improved understanding of animal-human-environment interface

  • Pathogen (re-)emergence and Host Adaptation,
  • Host/Pathogen Interactions.

Obszar badawczy 2: Detection and Prevention

  • Vaccine Technology Platforms,
  • Diagnostic Technology Platforms.
Wnioskodawcy:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, grupy podmiotów składające się z organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę/przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji).

Dofinansowanie:

Budżet konkursu: 750 tys. euro.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4.5826 zł.

Poziom dofinansowania partnera/ów polskiego/ich nie może przekroczyć 200 tys. euro na projekt i uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ERA-NET ICRAD www.submission-icrad.eu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków (etap I):
  • do ERA-Net ICRAD - wnioski wstępne: 15.12.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do ERA-Net ICRAD - wnioski pełne: 30.06.2022