Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - EUREKA Konkurs II

Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Tematyka: projekty z dowolnej tematyki. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Wnioskodawcy:

przynajmniej 2 niezależne podmioty z 2 różnych państw członkowskich programu EUREKA.

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 2 000 000 PLN.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Wnioski do Centrum Obsługi Projektów prosimy składać do dnia 22 września 2017 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.09.2017
  • do NCBR: 07.08.2017 - 09.10.2017