Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - CHIST-ERA

Cel:

Wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Tematyka:
  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)   
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)
Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania.

Dofinansowanie:

Brak określonej kwoty, o jaką można wnioskować w jednym projekcie. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  1. Poziom międzynarodowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (EES), dostępnym na stronie sieci CHIST-ERA.
  2. Poziom krajowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN i na stronie sieci CHIST-ERA.

Składanie wniosków (etap I):
  • do CHIST-ERA (ESS): 17.01.2022
Składanie wniosków (etap II):
  • do NCN (ZSUN/OSF): 24.01.2022