Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - PRELUDIUM BIS 3

Cel:

wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Tematyka:

badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN

Wnioskodawcy:

podmiot prowadzący szkołę doktorską, dla którego finansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej.

Dofinansowanie:

do 300 tys. zł. Budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie.

Okres trwania projektu: 36 albo 48 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

W Dziale Projektów Krajowych COP PW należy złożyć 1 egz. wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.12.2021
  • do NCN: 15.12.2021