Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN i Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Cel:

wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

Tematyka:
  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity,
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs,
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome.
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Królestwo Niderlandów, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy.

Dofinansowanie:

budżet NCN wynosi 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal) poprzez system EPSS. Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals). 

Elektroniczny system składania wniosków EPSS będzie dostępny dla wnioskodawców na miesiąc przed każdym terminem.

Wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie BiodivERsA+.

Składanie wniosków (etap I):
  • do system EPSS - pre-proposals: 30.11.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do system EPSS - full proposals: 14.04.2022
Składanie wniosków (etap III):
  • do COP: 11.04.2022
  • do NCN (ZSUN/OSF): 21.04.2022