Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80

 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

Polsko-tajwańskie projekty badawcze PW IDUB-NTUST - 2024

Instytucja finansująca: Politechnika Warszawska - IDUB
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty badawcze

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych. Podstawowym celem wspólnych projektów badawczych jest nawiązanie trwałej współpracy badawczej pomiędzy zespołami/naukowcami z PW i NTUST.

Adresat:
  • pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej zaliczany do liczby N
  • pracownik naukowy NTUST
Wnioskodawca:

zespół, w skład którego wchodzą pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej zaliczany do liczby N i pracownik naukowy NTUST.

Kierownik projektu może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednej edycji konkursu.

Dofinansowanie:
  • do 35 tys. zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15 proc. kosztów bezpośrednich.
  • Środki w projekcie nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie kierownika.
  • Środki można przeznaczyć na: podróże, sprzęt, materiały eksploatacyjne; wynagrodzenie studentów, inne.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów (COP) w wersji edytowalnej oraz w formie podpisanego skanu na adres email: dpm@pw.edu.pl.

Równolegle wnioskodawca po stronie NTUST składa wniosek do Academic Collaborative Center, Office of R&D.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:
  • dostępne są na stronie BIP PW.
  • Kierownik projektu wraz z zespołem jest zobowiązany do opublikowania przynajmniej jednego artykułu w terminie do 30.09.2027 r. 
  • Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji komisji konkursowej w terminie do 2 m-cy od daty zakończenia naboru. 
Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 01.07.2024 - 31.07.2024