Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT Urban Mobility - Innovation Call for Proposals

Cel:

poprawa jakości życia w mieście poprzez zapewnienie bezpiecznego transportu miejskiego, lepsze wykorzystanie danych, zwiększenie przesunięcia modalnego, zachęcanie do korzystania z transportu i zmiany zachowań.

Tematyka:

Active Mobility, Future Mobility, Sustainable City Logistics, Mobility and Energy.

Wnioskodawcy:

osoby fizyczne i konsorcja z sektora akademickiego, badawczego, przemysłowego i miejskiego z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, oraz członkowie EIT Urban Mobility Association i niebędący członkami partnerzy, którzy, po opłaceniu składki, mogą uczestniczyć w konkretnym ogłoszeniu.

 

Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pośrednie stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Challenge Area Maximum Budget Number of proposals
to be granted
Max. EIT funding
per proposal
Active Mobility Max 1.4 million EUR 3 proposals 2 x 500k EUR
1 x 400k EUR
Sustainable City Logistics Max 1.9 million EUR 2 proposals 2 x 900-950k EUR
Future Mobility Max 2.7 million EUR 4 proposals 2 x 900k-950k EUR
2 x 400-450k EUR
Mobility and Energy Max 1.9 million EUR 2 proposals 2 x 900-950k EUR
Okres trwania projektu: 12, 18 lub 24 m-ce.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PLAZA (zostanie uruchomiona 9 kwietnia 2021).

Przed złożeniem wniosku wszyscy wnioskodawcy (wnioskodawcy wiodący i partnerzy konsorcjum) muszą zarejestrować się na EU Participant Portal i PLAZA submission tool.

Szczegółowe informacje:

dostępne na portalu EIT Urban Mobility.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.05.2021
  • do EIT Urban Mobility: 18.05.2021