Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - ERC Consolidator Grant 2022

Cel:

Wsparcie wybitnych naukowców w realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników; w konsolidacji ich pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego oraz w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej naukowca i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie.

Dofinansowanie:

do 2 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.03.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 17.03.2022