Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

Przygotowanie i składanie wniosku

OPUS 25 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

PRELUDIUM 22 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

SONATA BIS 13 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

PRELUDIUM BIS 5 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

SONATA 19 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

OPUS 26 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

OPUS 26 LAP - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

SONATINA 8 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

MINIATURA 8 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

OPUS 27 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

PRELUDIUM 23 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu

SONATA 14 - instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF i szczegóły konkursu