Pierwsze konkursy z programu FENG startują już w lutym 2023 r.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) to program finansowany przez Unię Europejską, którego celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki w całej Europie. 

Program ten skupia się na zwiększeniu potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzroście konkurencyjności MŚP, rozwinięciu umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Budżet programu wynosi ok 7,9 mld euro.

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Dodatkowo w przypadku konkursów kierowanych do przedsiębiorców uczelnia może występować w charakterze podwykonawcy.

Z założeniami programu oraz szczegółowym opisem jego priorytetów można zapoznać się na naszym SharePoincie.

Więcej informacji o poszczególnych konkursach w programie FENG, w których będzie mogła brać udział PW, znajdzie się w przygotowywanym przez COP nowym harmonogramie konkursów na 2023 r., w którym uwzględniono także pierwsze konkursy NCBR.