Infrastruktura badawcza

Komisja Europejska uznaje rosnące znaczenie infrastruktur badawczych jako sposób na zwiększenie doskonałości w badaniach, rozwój integracji naukowej Europy i przyciąganie najlepszych naukowców z całego świata. UE musi również ułatwiać szybki i łatwy dostęp do danych badawczych, rozwijać atrakcyjne ścieżki  kariery naukowej, wyposażać  naukowców w umiejętności potrzebne w szybko zmieniającym się globalnym świecie oraz wspierać najnowocześniejsze infrastruktury badawcze.

Projekt ENHANCERIA ma na celu zidentyfikowanie wyzwań i możliwości zwiększenia trwałości infrastruktur badawczych członków  Sojuszu oraz wzmocnienie ich zasobów poprzez budowanie społeczności użytkowników.

Cele tego obszaru zostały zdefiniowane następująco:

  1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą między uczelniami.
  2. Zwiększenie widoczności istniejących infrastruktur badawczych.
  3. Zwiększenie wzajemnego wykorzystania infrastruktur badawczych.
  4. Stymulowanie współpracy naukowców w zakresie infrastruktur badawczych.

Działania w WP6:

1.Przegląd podejść do zarządzania infrastrukturą badawczą i jej udostępniania na uczelniach Sojuszu

2. Przegląd infrastruktur/technologii, które mogą być przedmiotem wspólnego zainteresowania partnerów Sojuszu

3. Rekomendacje w sprawie wspólnego podejścia do zarządzania infrastrukturą badawczą

4. Warsztaty dotyczące zarządzania infrastrukturą badawczą:  Mediolan (PW – współorganizator) 21-22 marca 2023, Mediolan-Warszawa (on-line) 31 maja 2023

5. Badanie dotyczące zarządzania infrastrukturą badawczą; 60 zgłoszonych infrastruktur; pogłębione wywiady

6. D6.1 “Report on good practices in RI management”

Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ryszard.piramidowicz@pw.edu.pl.