Rozwój zasobów ludzkich

Stawianie czoła zmianom społecznym, wyzwaniom otwartej nauk i zwiększonej konkurencji na poziomie globalnym wymaga opracowania nowego podejścia do wzmacniania kapitału ludzkiego, aby pozyskać,  zatrzymać i zapewnić dalszy rozwój najbardziej utalentowanym pracownikom  uczelni.

Projekt ENHANCERIA zakłada badanie strategii i najlepszych praktyk w celu poprawy i stymulowania rozwoju kariery naukowców oraz promowania otwartych, przejrzystych i opartych na merytorycznych kryteriach procesów rekrutacji.

Cele tego obszaru zostały zdefiniowane następująco:

 1. Stworzenie lepszych warunków pracy naukowcom przez skuteczne wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych wśród członków Sojuszu.
 2. Inspirowanie do poprawy warunków rozwoju kariery naukowców w instytucjach partnerskich.
 3. Wzmocnienie praktyk OTM-R w instytucjach partnerskich, w tym dotyczących kwestii etycznych.
 4. Wspieranie mobilności naukowców wśród członków Sojuszu i innych uczelni europejskich.
 5. Zwiększenie atrakcyjności uczelni wyższych jako miejsc pracy.

Działania w WP5:

 1. Włączenie do problematyki badawczej pakietu WP5 etycznych aspektów wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w działalności akademickiej.
 2. Podcast “The road to your first scientific publication” prof. dr hab. Roman Z. Morawski
 3. Prezentacja “Ethical & educational implications of the development of AI-supported technologies” prof. dr hab. Roman Z. Morawski, warsztaty projektu ENHANCE Artificial Intelligence in Higher Education, 22 czerwca 2023
 4. Rozdział “Perverse effects of morally significant decisions” prof. dr hab. Roman Z. Morawski, do książki Technoscientific Research: Methodological and Ethical Aspects (ed.2, 2024)
 5. Rozdział “Ethical issues related to AI-assisted technologies” prof. dr hab. Roman Z. Morawski, do książki Technoscientific Research: Methodological and Ethical Aspects (ed 2., 2024)
 6. Manukskrypt “Virtue ethics as a means for mitigation of perverse effects in academia” prof. dr hab. Roman Z. Morawski, dr Bartłomiej Skowron do Journal of Academic Ethics (w przygotowaniu; 2024)
 7. D5.1 Guidance tool for researcher career development (g-RCD) - przewodnik dla młodych naukowców
 8. D5.2 Catalogue of RCD activities and strategies
 9. Działania na PW:
 • notatka po spotkaniu w Walencji (listopad 2022) dotycząca propozycji współpracy w ramach sojuszu ENAHNCE przesłana do prorektora i osób z administracji;
 • wymiana kadr: dołączenie Piotra Andruczyka z Politechniki w Walencji do Zespołu ds HR Excellence na PW

Kontakt:
prof. dr hab. Roman Morawski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, roman.morawski@pw.edu.pl
dr Bartłomiej Skowron – Wydział Administracji i nauk Społecznych, bartlomiej.skowron@pw.edu.pl.