Zrównoważona przedsiębiorczość i ekosystemy innowacji

Dla uczelni przyjmujących ważną rolę jako siła napędowa i czynnik umożliwiający zrównoważony rozwój ekosystemy przedsiębiorczości i innowacji (SEI) mają kluczowe znaczenie. Badania w projekcie ENHANCERIA są prowadzone poprzez mapowanie, a następnie łączenie aktorów  zaangażowanych w SEI na uczelniach ENHANCE.

Włączenie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorczy sposób myślenia studentów i naukowców przyczyni się do prowadzenia odpowiedzialnych badań i innowacji. Przedsiębiorcze nastawienie jest uważane za kluczowe w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i znajdowania rozwiązań dla wielkich wyzwań przyszłości.

Cele tego obszaru zostały zdefiniowane następująco:

  1. Zbadanie, w jaki sposób misje i działania zrównoważonej przedsiębiorczości i innowacji (SEI) mogą być przedstawiane, oceniane i instytucjonalizowane na uczelniach i w ich otoczeniu.
  2. Opracowanie i pilotaż metod i narzędzi do pomiaru trwałego wpływu/trwałego zwrotu z inwestycji start-upów i projektów badawczych.
  3. Przedstawienie podstaw dla  rozwoju kursów i programów związanych z SI.

Działania w WP4:

  1. Zebranie przykładów inicjatyw, projektów, działań dotyczących zrównoważonej przedsiębiorczości i innowacyjności oraz listy innowacyjnych start-upów
  2. Prezentacja start-up z PW Wheelstair (Michał Zdziarski) na spotkaniu projektowym w Trondheim
  3. Prace nad wskaźnikiem zrównoważonego zwrotu z inwestycji
  4. D4.1 Framework on sustainable impact/sustainable return on investment

Kontakt:
dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni – Wydział Zarządzania, Agnieszka.Skala@pw.edu.pl
dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, piotr.bartkiewicz@pw.edu.pl.