Konkursy zakończone

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.01.2018
 • do KE: 17.01.2018

Komisja Fulbrighta - Fulbright Specialist – amerykańscy specjaliści w Polsce

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.11.2017
 • do Komisji Fulbrighta: 01.10.2017 - 13.11.2017

H2020 - ERC Starting Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.10.2017
 • do KE: 03.08.2017 - 17.10.2017

H2020 - ERA Chairs

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.11.2017
 • do KE: 12.04.2017 - 15.11.2017

H2020 - Twinning

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.11.2017
 • do KE: 11.05.2017 - 15.11.2017

H2020 - ERC Synergy Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.11.2017
 • do KE: 02.08.2017 - 14.11.2017