Konkursy zakończone

EDIDP - European Defence Industrial Development Programme

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.11.2020
 • do Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej: 01.12.2020, 17:00

H2020 - EIC Horizon Prize for European Low-Cost Space Launch (Space-EICPrize-2019)

Składanie wniosków:
 • do COP: 23.05.2021
 • do KE (portal SEDIA): 01.06.2021, 17:00

H2020 - EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics (Epidemics-EICPrize-2020)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 21.10.2020
 • do KE - zgłoszenie udziału w konkursie: 31.10.2020, 17:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 06.02.2021
 • do KE (portal SEDIA) - wnioski : 16.02.2021, 17:00

H2020 - Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2020-two-stage)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 19.10.2020
 • do KE (portal SEDIA) - wnioski wstępne: 29.10.2020, 17:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 13.06.2021
 • do KE (portal SEDIA) - wnioski pełne: 23.06.2021, 17:00

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2020)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2020
 • do KE (SEDIA): 29.09.2020, 17:00

Fundusz Wyszehradzki – Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Visegrad Strategic Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.09.2020, 15:00
 • do Fundusz Wyszehradzki : 01.10.2020, 15:00

H2020 - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Pilot on quantum simulator (EuroHPC-2020-01-b)

Składanie wniosków:
 • do KE (system SEDIA): 28.07.2020, 17:00

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN-2020)

Składanie wniosków:
 • do KE (SEDIA): 14.01.2020, 17:00

H2020 - Societal Challenges - ICT i AI w medycynie

Składanie wniosków:
 • do KE (SEDIA): 22.04.2020, 17:00

H2020 - Societal Challenges - Lepsze zdrowie i opieka

Składanie wniosków:
 • do KE (SEDIA): 07.04.2020, 17:00

H2020 - ERC Consolidator Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.01.2020
 • do KE (SEDIA): 05.02.2020

H2020 - Future and Emerging Technologies - FET Proactive

Składanie wniosków:
 • do COP: 31.10.2019, 15:00
 • do KE (SEDIA): 13.11.2019, 17:00

Fundusz Wyszehradzki – Visegrad Strategic Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2019, 15:00
 • do Fundusz Wyszehradzki: 01.10.2019

Fundusz Wyszehradzki – Visegrad Grants i Visegrad+ Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2019, 15:00
 • do Fundusz Wyszehradzki: 01.10.2019

H2020 - Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation)

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.10.2019, 15:00
 • do KE (SEDIA): 22.10.2019, 17:00

H2020 - Twinning - WIDESPREAD-05-2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.11.2019, 15:00
 • do KE (SEDIA): 14.11.2019, 17:00

H2020 - ERA Chairs - WIDESPREAD-06-2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.11.2019, 15:00
 • do KE (SEDIA): 14.11.2019, 17:00

H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 - Call 18

Składanie wniosków (etap I):
 • do KE (SEDIA) - short proposals: 26.09.2019, 17:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do KE (SEDIA) - full proposals: 26.03.2020, 17:00

H2020 - ERC Synergy Grants 2019

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.10.2019, 15:00
 • do KE (SEDIA): 05.11.2019, 17:00

H2020 - ERC Starting Grants 2019

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.10.2019, 15:00
 • do KE (SEDIA): 16.10.2019, 17:00

NIMOZ - Conservation, Protection and Use – rozwój badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem

Składanie wniosków:
 • do JPICH Conservation, Protection and Use: 11.09.2019